عود آنلاین
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عود افزایش و بازیابی انرژی مثبت و دفع انرژی منفی

چرا نیاز به پاکسازی داریم؟

سوچا (Saucha) به معنای پاکسازی و اولین درس از مبحث نیاما یا تعلیم منطق در یوگاست.

زمانی که احساس و هیجان قابل کنترل نبوده و واکنش خشم پدید می آید بر جسم، روان و روح ما آثاری به جا گذاشته می شود، آلودگی این آثار می بایست به طور مداوم پاکسازی شود و این پاکسازی از طریق سوچا صورت می گیرد.

در سوچا پاکسازی هر سه بعد شخصیتی انسان یعنی بعد جسمانی، روانی و روحی یا معنوی او موردنظر است.

پاکسازی و سوچای جسمی

از دیدگاه یوگا جسم انسان اقامتگاه روح اوست و به همین دلیل جایگاهی مقدس به شمار رفته و می باید مدام آن را پاکیزه نگاه داشت.

اگر بدن سالم باشد هم رشد مادی و هم رشد معنوی برای انسان امکان پذیر خواهد بود.

پاکسازی جسمانی در یوگا دربرگیرنده اصول بسیار گسترده ای است و عمدتاً بر دستگاه گوارش متمرکز است زیرا تغذیه در رشد جسمانی، حفظ سلامتی، تعادل شیمی بدن و میزان انرژی بدن دارای اهمیت ویژه ای است.

رعایت اصول پاکسازی جسمی باعث ایجاد انرژی فوق العاده در بدن می شود.

به علاوه با تنظیم تعادل شیمی بدن، تخلیه مداوم آمادگی بیماریها، پاکسازی سموم ناشی از تغذیه غلط و ایجاد هماهنگی و همسویی میان دستگاههای بدن بستر سلامتی را پدید می آورد.

همان گونه که برای پاکیزگی جسم استحمام مجدد الزامی است برای فراهم کردن دائمی بستر سلامتی و افزایش انرژی نیز می باید اصولی را با رعایت انضباط خاصی به طور مداوم تکرار کرد و تنها یک بار انجام دادن آنها برای تامین هدف پاکسازی جسمانی کافی نیست.

 

پاکسازی و سوچای ذهنی

گذشته از بعد جسمی، بعد ذهنی انسان نیز نیاز به پاکسازی دارد.

اولین دلیل برای این پاکسازی ایجاد ارتباط و همسویی ذهن با بخش معنوی وجود است.

جسم انسان نمی تواند روح را لمس کند و حواس پنجگانه او عاجز از دریافت این نیروی غیرمادی است.

اما ذهن انسان پلی است میان جسم و روح او و اگر روان انسان مانند آینه شود توان آن را خواهد داشت تا بازتاب انرژی غیرمادی روح را در خود دریافت کند.

اما در مسیر روان ما مدام موانعی حضور دارد.

روان انسان به طور عادی سرشار از خواسته های دنیوی گوناگون است و همه ارکان روان ازجمله فکر، عقل، تصور و تخیل مدام درگیر خواسته ها، نیازها و غرایز مادی ما هستند و در چنین شرایطی جایی برای پرداختن به تفکرات معنوی و بخش غیرمادی وجود باقی نمی ماند.

وقتی می خواهیم روح را در ذهن درک کنیم می بایست ذهن را از هر نوع مانعی که در مسیر شناخت و معرفت قرار گرفته پاکسازی کنیم.

اگر ذهن پاکسازی شود می تواند پلی قوی میان جسم و روح باشد و در این صورت بعد مادی و بخش غیرمادی وجودمان راحت تر می توانند با هم در ارتباط قرار گیرند.

گذشته از این، پاکسازی ذهنی انرژی روانی فوق العاده ای ایجاد می کند که می توان آن را صرف فعالیتهای ویژه ای چون خلاقیت، پویایی و تمرکز کرد و این انرژی را به بخش معنوی مرتبط ساخت.

سومین اثر پاکسازی ذهنی، پاکسازی هیجانات منفی رسوب یافته است.

در روند طبیعی زندگی، انسان گاه دچار هیجانات منفی مانند خشم فروخورده،‌ حسد، حقارت، نفرت و کینه می شود.

اگر این هیجانات در وجود ما رسوب کرده و ماندگار شوند رفته رفته زمینه تخریب سلامت روانی ما را فراهم می آورند و هنگامی که به اوج خود می رسند باعث بروز انواع بیماریهای ذهنی چون افسردگی، اضطراب و وسواس فکر می شوند.

پاکسازی ذهنی چنین هیجانات منفی ای را که ممکن است در ما مستقر شوند به جریان می اندازد و زمینه و آمادگی اینگونه تخریب های درونی را از بین می برد.

اما آنچه می باید ذهن را از آن پاکسازی کرد پنج علت رنج روحی است که در خود ذهن حضور دارند.

این پنج علت در حقیقت ارکان و اندامهای نهادینه روان ما هستند و عبارتند از جهالت (Avidya)، منیت (Asmita)،‌ وابستگی به لذت (Raga)، نفرت از رنج (Dvesha) و عشق غریزی به زیستن (Abhinvesha).

حضور این پنج رکن در روان ما بقای مادی را ممکن می سازد اما اگر استفاده از آنها متعادل نباشد حضورشان در مسیر رشد معنوی مانع ایجاد خواهد کرد.

پاکسازی ذهنی سبب می شود این پنج عامل رنج کمرنگ شده و به جای آنکه ارکان روان صرفاً در ماده درگیر شوند به هر دو بخش مادی و معنوی وجود معطوف گردند.

با پاکسازی ذهنی،‌ جهالت به آگاهی و منیت به درک کثرت و هویت تبدیل می شود.

از سوی دیگر حقیقت لذت و رنج را درک کرده و می فهمیم رنج برای دریافت موقعیتهای رشد و کسب تجارب کامل و لذت برای کسب انرژی است.

عشق غریزی به زیستن مادی نیز در نهایت به عشق به حقیقت و خداوند تبدیل می شود.

پاکسازی و سوچای روحی

گرچه جسم در اثر تغذیه نامناسب و روان تحت تاثیر افکار منفی و مخرب آلوده می شود اما بخش معنوی یا روح انسان هرگز آلوده نیست.

روح مانند آینه است و هر تصویری را که در آن نقش بندد بازتاب می دهد اما اعمال ضعیف جسمانی و روانی ما مانند گرد و غبار بر این آینه می نشیند و آن را کدر می سازد.

هنگامی که آینه روح کدر می شود دیگر نمی تواند حقیقت را بازتاب دهد و به این ترتیب از یک سو ارتباط با انرژی معنویمان را از دست می دهیم و از سوی دیگر رفته رفته از هشیاری وجدان انسانی و لطافت وجودی خود دور می شویم.

پاکسازی روحی سبب می شود گرد و خاک اعمالی که بخش معنوی وجودمان را پوشانده اند زدوده شود.

در این صورت می توانیم به بخش معنوی خود مرتبط شده و انرژی روحیمان را درک کنیم و همچنین وجدان انسانی را در خود لطیف و هشیار نگه داریم.

برای پاکسازی روحی می باید در اعمال و نفس بشر پاکسازی صورت گیرد و برای پاکسازی اعمال، حضور آگاهی در اعمال جسمی و ذهنی اهمیت فراوانی دارد.

جسم انسان به طور غیرارادی برای حفظ بقا اعمالی انجام می دهد اما این اعمال می توانند کیفیت ضعیف، خوب یا عالی داشته باشند و در نتیجه بقای ما می تواند توأم با بیماری، سلامتی و یا کارکرد ویژه دستگاههای بدن و وضعیتی فراتر از سلامتی باشد.

آنچه این کیفیتهای گوناگون را پدید می آورد تنها آگاهی ما است.

آنجا که با عدم آگاهی زمینه بیماری را در خود پدید می آوریم و یا با بی توجهی به بیماری زمینه فرسودگی بیشتر را فراهم می کنیم با جسم خود عمل ضعیفی انجام می دهیم.

روان نیز می تواند با افکار خود ما را به سوی کیفیت بهتر زندگی و یا به سوی کیفیت ضعیف زندگی سوق دهد و در این میان باز آگاهی ما است که انتخاب گر است.

با حضور آگاهی، اعمال ضعیف جسمی و روانی تولید نمی شود و به این ترتیب می توان گفت آگاهی عامل پاکسازی روحی است.

در حقیقت به کار نگرفتن آگاهی باعث می شود بر آینه روح غبار بنشیند، استفاده از آگاهی گرد و غبار آینه روح را مدام پاک می کند و استقرار در آگاهی باعث درخشش این آینه می شود.

این آگاهی را می توان از طریق عبادت به دست آورد. عبادتی که از روی نفس پرستش انجام می گیرد عملی است که می تواند آینه روح را پاک کند و بخش روحی را همیشه شفاف و درخشان نگاه دارد.

در فرهنگ یوگا چنین عبادتی می باید از روی خلوص و بدون خواسته و تهی از هر گونه احساسات منفی مانند کینه و نفرت انجام شود. به علاوه عبادت می باید به دور از هرگونه ترس و نگرانی، همراه با پذیرش و قدر دانی از درگاه خداوند و توأم با آرامش باشد.

 

پاکسازی سطح انرژی فرد با عود و اسپند

پاکسازی با عود و اسپند یکی از بهترین روش‌هاست زیرا علاوه بر پاکسازیِ انرژی‌های منفی، در جذب انرژی‌های مثبت نیز بسیار موثر است.

باید عود یا اسپند را با نیتِ پاکسازی از انرژی‌های منفی آتش بزنید.

برای پاکسازی محیط، گرداندن عود یا اسپندِ مشتعل را، با نیت پاکسازی، از مشرق (جایی که خورشید طلوع می‌کند) آغاز نموده، در جهت عقربه‌های ساعت (با این فرض که ساعت بزرگی تمام کف منزل یا محل کارتان را پوشانده) آن را چرخانده، و در نهایت مجدداً به محل آغاز برگردید.

برای پاکسازی خود یا دیگران، می‌توانید با نیت پاکسازی، عود یا اسپند را بالای سر فرد مورد نظر و در جهت عقربه‌های ساعت (مثل بالا) در سطح افقی بچرخانید.

اما روش بهتر این است: با نیت پاکسازی عود را در صفحه‌ای عمودی دور بدن بچرخانید. از بالای سر شروع نموده، به سمت چپ، بعد پایین، و بعد مجدداً به سمت راست و بالا ادامه دهید تا به نقطه‌ی شروع برسید.

بهتر است دست‌ها و پاها از بدن فاصله داشته باشند. سپس عود را مقابل هر یک از هفت چاکرای اصلی و بعد چاکراهای کف دست‌ها و کف پاها با نیت پاکسازی سه بار به صورت دایره‌ای بچرخانید.

طبعاً اگر در فضای باز و بی‌خطر هستید می‌توانید اسپندِ مشتعل را در همان محیط باقی بگذارید اما در مورد فضاهای بسته این کار عاقلانه نیست.

اما عود را هم در فضای باز و هم در فضای بسته می‌توانید بعد از انجام پاکسازی، نگه دارید اما باید آن را در جای مناسبی قرار دهید تا خاکسترِ به جا مانده از آن، در محیط‌تان نریزد.

پس در هر دو صورت بایستی قبل از اقدام به پاکسازی، پیش‌بینی لازم برای این موارد را نموده باشید.

رعایت نکات ایمنی بسیار مهم است. جایی که الکل، بنزین، تینر، و سایر مواد آتش‌زا قرار دارد بهتر است از اینکار صرفنظر نموده یا فقط از عود آنهم با رعایت نهایت احتیاط استفاده فرمایید.

همچنین در محیطی که اکسیژن خالص در محیط منتشر می‌شود (مثلاً نزدیک بیماران متصل به دستگاه اکسیژن‌ساز یا کپسول اکسیژن)؛ و نیز اطراف نوزادان، بیماران سالخورده، و بیمارانی با مشکلات تنفسی؛ و جایی که آتش می‌تواند به سرعت گسترش یابد (مثلاً در انبار پنبه یا پارچه‌های آغشته به مواد نفتی و غیره) فقط با نهایت احتیاط و رعایت فاصله‌ی کافی اقدام به پاکسازی نمایید.

روشن کردن عود و فوائد آن در پاکسازی فرد و محیط

عودها از طریق عطرهای بخصوصی که دارند، قادر به جذب جنبه های خاصی از الوهیت هستند که آگاهی الهی مخصوص به آن جنبه را با خود، به همراه دارند.

این آگاهی الهی پاکی روحی را افزایش داده و با انرژیهای منفی موجود در فرد یا محیط، مبارزه می کند. در نتیجه، فرد با افزایش جزء « ساتوا » و کاهش جزء « راما » در درون و محیط، به شفادهی روحی، دست می یابد.

می توان از عودها، علاوه بر پاکسازی شخص و محیط از انرژیهای منفی، در تمرینات روحی؛ همانند مدیتیشن و ذکر نام خداوند، بهره برد.

بر اساس وضعیت موجود، جنبه های مختلف الوهیت که توسط عطر عود، جذب می شوند یا به شکل نجات بخش و یا به شکل نابودکننده، ظاهر می گردند.

اگر فرد در حال انجام تمرینات روحی؛ مانند ذکرگوئی و مدیتیشن، است یا انرژیهای منفی موجود در محیط یا شخص، کم یا در حد صفر می باشند، جنبه های مختلف الوهیت به شکل نجات دهنده آن، آشکار شده و در صورتی که انرژیهای منفی در فرد یا محیط، حاضر باشند، عمدتا به شکل نابودکننده، بروز می کنند.

روشن کردن عود جهت جذب جنبه های مختلف الوهیت و در نتیجه، آگاهی الهی مربوط به آن جنبه، مؤثر است؛ اما میزان آن در مقایسه با دعا کردن و ذکر گفتن، کم می باشد.

از آنجائی که بیشتر ما توانائی دعا کردن یا ذکرگوئی به شکلی که بتوان جنبه های مختلف الوهیت را جذب کرد، نداریم، بنابراین، روشن کردن عود به عنوان اقدامی جایگذین، تسهیل کننده است. مقصود از دعا کردن، دعای بدون چشمداشت دنیوی و مادی و منظور از ذکرگوئی، ذکر نام خداوند همراه با تمرکز و احساس روحی، می باشد.

 

روشن کردن عود و فوائد آن در افزایش سطح انرژی های مثبت فرد

در عصر جدید، به دلیل کمبود تمرین روحی توسط افراد، با افزایشی در سطح انرژیهای منفی، روبرو هستیم.

این انرژیهای منفی نه تنها، در محیط پراکنده هستند؛ بلکه به صورتی پوششی سیاه، اطراف فرد را فراگرفته اند.

زمانی که پوشش سیاه اطراف شخص، زیاد باشد، آگاهی الهی ناشی از روشهای شفادهی روحی، امکان نفوذ به شخص را نداشته و در نتیجه، هیچ بهبودی ای در فرد، حاصل نمی گردد.

روشن کردن عود روشی مؤثر در کاهش پوشش سیاه موجود، می باشد.

عود جزء « راجا – تاما »ی موجود در پوشش سیاه و محیط را کاهش داده و راه را برای نفوذ آگاهی الهی، هموار می سازد. همچنین، عود روشن آگاهی الهی را به شکل اصل مطلق کیهانی آتش، ایجاد کرده که با اصل مطلق کیهانی هوا که در دود عود روشن، وجود دارد فعال می شود و به شکل فواره، به سرعت و به سمت بالا، حرکت کرده و سپس، با سرعت، به سمت پائین، آمده و اجزاء « راجا – تاما »ی روی زمین و واقع در جو را کاهش داده و انرژهای منفی را نابود می سازد. به این شکل، مکان مورد نظر نیز، پاکسازی می شود.

نحوه روشن کردن عود برای دورکردن انرژی های منفی

حال به چگونگی استفاده از عود، می پردازیم.

عودها حداکثر طول عمری 2 یا 3 ساله دارند.

بهتر است قبل از اتمام این مدت، آنها را استفاده کرد؛ چرا که با گذشت زمان، قدرت موجود در عطر آنها، از بین می رود.

همچنین، محل نگهداری و ذخیره عودها بهتر است هر 3 ماه یک بار، تعویض گردد؛ چون قرار دادن ظرف ذخیره عودها در مکانهای مختلف، باعث ایجاد پوششی سیاه در اطراف آن، شده و قدرت آن را نابود می سازد.

این انرژیهای سیاه اطراف خود عودها را نیز، احاطه می کنند.

پس، بهتر است آنها را داخل جعبه مخصوص خود، در جای مخصوصی، قرار داده و برای حفاظت عودها از انرژیهای منفی، دعا کنیم.

برای روشن کردن عود، ابتداء عودی را برداشته و دعا می کنیم تا پوشش سیاه اطراف آن – در صورت وجود – نابود گردد.

برخی مردم عود را داخل شکافهای دیوار و …، قرار می دهند. این روش از منظر روحی، صحیح نیست. به علاوه، خاکسترهای عود روی زمین، ریخته و لگدمال می شوند.

استفاده از یک جاعودی به همراه بشقاب زیر آن، بهترین روش برای جمع کردن خاکستر عود است. با این کار، نه تنها، خاکستر عودها لگدمال نشده و بی احترامی ای صورت نمی گیرد؛ بلکه روشی پیشگیرانه برای جلوگیری از آتش سوزی می باشد.

به هر میزان احترام فرد هنگام روشن کردن عود، بیشتر باشد، به همان اندازه نیز، منافع حاصل از آن، افزایش می یابد. این حس احترام باید در افرادی که در اطراف محل روشن کردن عود، حضور دارند نیز، وجود داشته باشد.

دلیل این احترام آگاهی الهی جذب شده توسط رایحه عود، است که در محل، حضور دارد.

پس، آن را روشن کرده و داخل جاعودی ای که داخل بشقاب، قرار داده شده، می گذاریم.

سپس، آن را داخل خانه، در جهت عقربه های ساعت، در گوشه ها و کناره های دیوار، چرخانده و به ذکر گفتن، می پردازیم.

ذکرگوئی می تواند همراه با صدا یا در ذهن، انجام پذیرد.

شعاع تأثیر عود تا 5 متر، در جهت بالا – پائین و چپ – راست، می باشد؛ یعنی بین طبقات را هم، در برمی گیرد؛ ولی بهتر است برای هر طبقه، عودهای جداگانه ای روشن و همچنین، از ظرفهای ذخیره سازی عود جداگانه ای، استفاده شود.

یک عود برای هر طبقه، کافیست؛ اما اگر در اتاقی، انرژی منفی بسیاری احساس می کنید، می توانید از عود جداگانه ای، برای آن اتاق، بهره ببرید.

مسئله مهمی که باید در هنگام روشن کردن عود، بدان توجه کرد تمیز و مرتب بودن محل روشن کردن عود است.

در یک خانه تمیز، عنصر « راجا – تاما »ی کمتری وجود دارد.

همین مسئله خود باعث جذب اصل الهی بیشتری شده و از طرفی دیگر، اصل الهی به دست آمده مجبور به مبارزه کمتری با جزء « راجا – تاما »ی موجود، می باشد.

در آخر، خاکسترهای به دست آمده از سوختن عود را حتی الامکان با دست راست، جمع کرده و داخل ظرفی مخصوص، قرار داده و در قسمت مخصوص نگهداری، می گذاریم.

به این ترتیب، جزء « ساتوا »ی آن باقی می ماند و برای استفاده های بعدی، می توان از آن، بهره برد.

این کار از آن جهت، باید با دست راست، انجام پذیرد که دست راست با کانال خورشیدی سیستم انرژی روحی بدن؛ « کوندالینی »، در ارتباط است و انرژی بیشتری از آن، دریافت کرده و به این ترتیب، دست فعالتری می باشد.

برای مطمئن شدن از حفظ جزء « ساتوا »ی خاکستر عود، می توانید نام خداوند را روی ظرف آن، بچسبانید.

سعی کنید در عرض 3 ساعت، خاکستر عود را در ظرف مخصوص، قرار دهید؛ چرا که جزء « ساتوا »ی آن از دست رفته و از نظر فیزیکی نیز، آلوده می شود.

در صورتی که خاکستر عود بیش از 3 ساعت، بیرون بماند، از ریختن آن داخل ظرف ذخیره سازی، خودداری کنید.

نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که در دوران قاعدگی، جزء « راجا » در زنان، افزایش می یابد و تا پایان خونریزی، این وضع ادامه دارد.

توجه کنید برای جلوگیری از آلوده شدن خاکسترهای عود ذخیره شده، در صورتی که ظرف مورد نظر بزرگ است، بهتر است مقداری از آن را جهت استفاده روزانه، داخل ظرفی جداگانه قرار دهید. به این ترتیب، با هر بار باز کردن در ظرف اصلی، خاکسترها از نظر روحی و فیزیکی، آلوده نمی شوند.

در کل، لمس کردن ظرف ذخیره سازی عودها و نیز خاکستر آنها، سبب آلوده شدن آنها در سطح فیزیکی و روحی، خواهد شد.

هنگام تصمیم گیری در مورد رایحه عود، بهتر است از روش آزمون و خطاء، استفاده کنید. ابتداء از یک رایحه، شروع کرده و در صورتی که احساس کردید مناسب شما نیست، سراغ رایحه های دیگر بروید.

در حقیقت، رایحه ای مناسب شماست که بیشترین ناآرامیها را؛ مثل سردرد، تنگی نفس، تهوع و …، در شما، ایجاد می کند؛ چرا که این حالتها نتیجه جنگ میان نیروهای منفی دردسرزا و انرژی مثبتی است که از عودها، ساطع می شوند.

تعداد دفعات و مدت زمان روشن کردن عود برای دورکردن انرژی های منفی

تعداد دفعات روشن کردن عود در طول روز، برای افراد مختلف با سطح روحی متفاوت یا بسته به میزان آلودگی محیط اطراف و ناآرامی ای که حس می شود، متغیر است.

گفته شد افراد بالای 60 درصد سطح روحی نیازی به استفاده از عود، ندارند؛ هر چند، برای آنها نیز، مفید است.

برای افرادی که سطح روحی بین 50 الی 60 درصد، دارند استفاده از عود، برای یک بار در روز، کافیست و به اشخاص کمتر از 50 درصد، توصیه می شود حداقل 2 عود در روز، روشن کنند.

اگر فرد احساس آشفتگی و ناآرامی زیادی در محیط، دارد، می تواند این کار را تا 5 بار در روز نیز، انجام دهد.

سوختن کامل هر عود حدود 40 تا 45 دقیقه، طول می کشد.

تأثیر مثبت عود حدود 30 دقیقه بعد از پایان سوختن کامل آن، ادامه می یابد.

البته انرژیهای مثبت عود نیروهای منفی را به کل، نابود نساخته؛ بلکه آنها را به عقب می راند و اگر حمله ای از سمت نیروهای منفی، صورت نگیرد، آرامش در فرد و محیط، پایدار می ماند؛ اما اگر بعد از این مدت ( 30 دقیقه )، مجددا ناآرامی به سراغ فرد بیاید، بهتر است یک عود دیگر نیز، روشن کرده تا در نهایت، احساس آرامش در شخص و محیط، ثبات یابد.

مدت تأثیر انرژیهای مثبت عود دوم 25 دقیقه است و روشن کردن عود سوم هیچ سودمندی خاصی ندارد.

همچنین، بهتر است زمان طلوع آفتاب، برای دفع انرژیهای منفی ایجاد شده در طول تاریکی شب و زمان غروب آفتاب، به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای مبارزه با به وجود آمدن انرژیهای منفی در هنگام شب، به روشن کردن عود بپردازیم.

در صورت استفاده مستمر از عود، انرژهای منفی و پوششهای سیاهی که توسط ارواح و اجداد درگذشته، به وجود آمده و به وسیله آنها مشکلاتی در زندگی ما، ایجاد می کنند دفع شده و آنها که متوجه می شوند محیط دیگر برایشان مساعد نیست، برای همیشه، آن جا را ترک می کنند.

یکی از دلائل واکنشهای آلرژیکی که در فرد، مشاهده می شوند نیز، مبارزه ای است که میان انرژیهای مثبت عود و نیروهای منفی، درمی گیرد.

البته این واکنشها دلائل دیگری هم، دارند؛ از جمله دلائل فیزیکی و جسمی و نیز، خاطره بدی که فرد در گذشته، داشته است.

از دیگر نکاتی که باید به خاطر داشت، این است که از لمس خاکستر عودها، تا 12 روز بعد از تولد یا مرگ در خانواده، پرهیز شود؛ چرا که جزء « راجا – تاما » در خانواده، افزایش یافته و تأثیری منفی روی آنها، خواهد گذاشت.

به علاوه، از نگهداری خاکستر عودها بیش از 3 ماه، خودداری کنید؛ زیرا در معرض احاطه شدن توسط پوشش سیاه، قرار خواهند گرفت.

پس از این مدت، باید آنها را به آب روان یا دریا، سپرد و در صورت در دسترس نبودن این دو، می توان آنها را در حیاط خلوت یا باغ، دفن نمود.

به یاد داشته باشید بعد از رفتن به توالت یا بیرون ماندن از خانه، ابتداء دستها و پاهای خود را شستشو داده و بعد، به لمس خاکستر عودها بپردازید.

این از آن جهت، است که فرد در هنگام حضور در توالت یا بیرون از خانه، در معرض جزء « راجا – تاما »ی فراوانی، قرار دارد.

از خاکستر ناشی از عود، می توان جهت دفع انرژیهای منفی فرد و محیط، بهره برد.

برای این کار، می توانید مقداری خاکستر عود را روی کف دست، ریخته و آن را با عمل دمیدن، به روی شخص مورد نظر یا به محیط اطراف، بپاشید.

آگاهی الهی ای که در خاکستر عود، وجود دارد در سطح اصل مطلق کیهانی آتش، عمل می کند.

عمل دمیدن، باعث می شود این اصل با اصل مطلق کیهانی باد، کامل شده و خاکستر در سطح ظریفتر روحی، عمل کرده و در نتیجه، تأثیر بیشتری خواهد داشت؛ یعنی نه تنها انرژیهای سیاه موجود در شخص یا محیط؛ بلکه مراکز این انرژیها نیز، از بین می روند.

از دمیدن به خاکستر عودها، می توان برای کسب انرژی مثبت، از بین بردن ناآرامیهای شخص و پاکسازی روحی محیط، بهره برد.