عود جنگل

عود جنگل چیست؟

یکی از ملاک های دسته بندی عودهای خوشبو براساس رایحه هایی می باشد که دارند.

یکی از معروف ترین و پرفروش ترین رایحه عودهای خوشبو، عودهای جنگل می باشد.

خرید عود خوشبو جنگل

خرید عود خوشبو جنگل

پرفروش ترین عود جنگل کدام است؟

پرفروش ترین عود از مجموعه عودهای خوشبو با رایحه جنگل، و حتی یکی از پرفروش ترین رایحه های عود، عود جنگل بارانی می باشد. عود جنگل بارانی به نام های دیگری نیز معروف می باشد، از قبیل: عود رین فارست، عود Rain forest، عود باران جنگل، عود جنگل خیس.

عود جنگل بارانی (رین فارست Rain Forest)

عود جنگل بارانی (رین فارست Rain Forest)

انواع عود جنگل

انواع عودهای جنگل را می توان به صورت ذیل دانست.

انواع عود با رایحه جنگل

هر کدام به نوعی حال و هوای خاص بودن در جنگل، همانند بو و رایحه جنگلی که در آن باران باریده است، جنگلی که پر از بو و عطر چوب خیس خورده می باشد، جنگلی که در زمستان پوشیده از برف است و …

  • انواع عود جنگل forest

    انواع عود جنگل forest

    عود جنگل بارانی Rain forest

 

عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل بارانی Rain Forest

    عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل بارانی Rain Forest

 

  • عود جنگل Forest
عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل Forest

عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل Forest

 

  • عود جنگل وحشی Wild Forest
عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل وحشی Wild Forest

عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل وحشی Wild Forest

 

  • عود جنگل برفی و زمستانی Winter forest
عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل زمستانی winter forest

عود خوشبو کننده هم HEM مدل جنگل زمستانی winter forest

از طرفی همانطور که مشاهده می کنید، عودهایی که دارای رایحه و بوی جنگل، باران، طبیعت، و درختان را می دهند، را معمولاً در دسته ی عودجنگل قرار می دهند.

عود با رایحه جنگل و باران

عود با رایحه جنگل و باران